۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

بخش زیادی از مشکلات کشور از بانک‌هاست
آیت الله جعفر سبحانی:

بخش زیادی از مشکلات کشور از بانک‌هاست

نظارت و بررسی فعالیت بانک‌ها بر اساس شرع و موازین دین مبین بدون تردید بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را برطرف می‌کند.

مشکل اساسی مملکت در اقتصاد است

مشکل اساسی مملکت در اقتصاد است

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی مشکل اساسی مملکت را در اقتصاد دانست و در عین حال تاکید کرد که اقتصاد مقاومتی با فرهنگ قرآنی حل می‌شود.